Ogłoszenie

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I POLECANIE INNYM NASZEGO FORUM ... POZDRAWIAMY

#1 2011-02-02 21:52:04

 Kylo79

Administrator

1335230
Call me!
Skąd: Ruda Śląska - Bykowina
Zarejestrowany: 2010-11-01
Posty: 96
Punktów :   

Jazda W Grupie Na Motorach

Poniższy link pokazuje animacje do jazdy w grupie na MOTORACH strona jest po angielsku wiec będzie opis po angielsku i po polsku oto link do animacji http://www.sunsethog.com/groupRiding.html

A tu mamy spolszczenie :

We obey all traffic rules except the speed limit law in some cases.

Przestrzegamy wszystkich zasad ruchu drogowego, z wyjątkiem ograniczenia prędkości w pewnych przypadkach

2.
We ride in staggered formation, 2 seconds behind the bike directly in front of us, 1 second behind the bike to our left or to our right. The safe riding distance is 2 seconds.

Jedziemy w zwartej formacji, 2 sekundy za motocyklem jadącym bezpośrednio przed nami, 1 sekundę od motocykla jadącego z lewej i prawej od nas. Bezpieczna odległość w czasie jazdy to 2 sekundy

3.
We fill gaps by moving directly ahead. We NEVER cross in front of the path of the bike behind us, except during passing.

Wypełniamy luki w grupie jadąc bezpośrednio wprost. NIGDY nie zajeżdżamy drogi motocyklowi jadącemu za nami, za wyjątkiem sytuacji wyprzedzania

4.
When making a turn or passing, check your mirrors. Both of them.

Przy skręcaniu, lub wyprzedzaniu sprawdź swoje lusterka. Obydwa.

5.
This animation illustrates how we pass a car on a divided highway. You can play, stop, and restart these animations as many times as you like.

Here are some things to look out for:

a) We never take the slot occupied by the passing bike until that bike completes the pass. He might need to come back.

b) We pass as individuals after checking both mirrors and doing a head check.

c) After passing, pull far ahead of the car to keep it from slowing down and ruining the ride for your buddies behind you.

d) Always pass on the left!

Ta animacja pokazuje jak wyprzedzamy auto na podzielonej pasami autostradzie. Możesz odtwarzać i zatrzymywać tę animację ile razy chcesz wedle uznania.
Oto rzeczy, na które należy uważać:
a) Nigdy nie zajmujemy miejsca wyprzedzającego motocykla, dopóki ten motocykl nie zakończy manewru do końca- być może będzie musiał tam wrócić
b) Wyprzedzamy pojedynczo po sprawdzeniu obu lusterek i popatrzeniu przez ramię
c) Po wyprzedzeniu odkręć porządnie, co by nie zmuszać kierowcy wyprzedzanego samochodu do zwalniania i rujnowania jazdy kolegom z tyłu
d) Zawsze wyprzedzaj z lewej!

6.
Changing lanes is less tricky. Sometimes the sweep will clear the road behind to make this maneuver easier, but don't count on it. Changing lanes to the right is similar.

Zmiana pasów jest mniej skomplikowana. Czasem sweep captain (kolega jadący na samym końcu) oczyści drogę z tyłu, by ułatwić ten manewr, ale nie licz na to. Zmiana pasa na prawy przebiega identycznie

7.
Taking turns in a group requires that you be skilled enough to feel comfortable negotiating and carving turns at the posted speed limit or above. We ride through the turn staggered in a group, but we don't violate the space to the side of the bike in front of us, in the event they need to do an emergency maneuver.

Branie łuków w grupie wymaga umiejętności na tyle wysokich, aby jadąc z prędkością zgodną z ograniczeniem lub wyższą móc w pełni komfortowo brać zakręty. Jedziemy przez zakręt zwartą grupą, lecz nie naruszamy miejsca z boku motocykla jadącego przed nami, co by umożliwić im przeprowadzenie ewentualnego "manewru bezpieczeństwa" w przypadku nagłego zagrożenia na drodze.

The white lines in front of the bike show the moving straight line that is available to you through the turn if you need to straighten up and stop suddenly. You always stop straight up, with your handlebars square, to take advantage of the tires' maximum traction. Straighten up first - then slow down. Notice how these straight lines don't immediately cross the double yellow lines or the edge of the road, giving you some braking distance before you get in real trouble.

Białe linie z przodu motocykla pokazują przemieszczającą się prostą linię ruchu, która jest możliwa gdy musisz wyprostować motocykl i natychmiastowo się zatrzymać. Zawsze zatrzymujesz się z motocyklem ustawionym pionowo (nie pochylonym), z kierownicą ustawioną prosto, co by lepiej wykorzystać trakcję opon. Najpierw wyprostuj motocykl- potem zwolnij. Zwróć uwagę jak te proste linie nie w sposób natychmiastowy przecinają skraj drogi, dając Ci pewien dystans do hamowania, zanim wpakujesz się w prawdziwe kłopoty

We ride similarly in a group, except that we stay in our half of the lane through the turn. The following animation demonstrates this:

W ten sam sposób jedziemy w grupie, dodatkowo bierzemy pod uwagę fakt, że musimy pozostawać w swojej "połówce" pasa ruchu podczas zakrętu. Animacja poniżej to pokazuje:

However, notice that the 5th bike is following the path taken by the solo rider in the first animation. Since we don't violate the space to the side of the bike in front of us, the group was able to handle this less experienced rider, but he really should go get some practice so he can take turns like the others in the group, which brings us to the next point...

Jednakże, zwróć uwagę, że piąty motocykl obiera tor jazdy identyczny z torem jazdy samotnego kolegi na początku animacji. Ponieważ nie naruszamy miejsca z boku motocykla jadącego przed nami, w tym wypadku grupa dała sobie radę z tym mniej doświadczonym motocyklistą, ale z pewnością powinien był zdobyć trochę więcej praktycznych umiejętności, co by móc brać zakręty jak reszta w grupy, do czego właśnie przechodzimy w następnym punkcie:

8.
If you are a new member, new to riding, new to group riding, or are not yet skilled enough to be able to take a turn at the posted maximum safe speed limit, or higher, then PLEASE ride in the rear or the last group. This will let you and others in the group enjoy the ride more.

Jeśli jesteś nowym członkiem (oczywiście grupy ), świeżym co do jazdy motocyklem, świeżakiem jeśli chodzi o jazdę w grupie, lub po prostu nie posiadasz odpowiednich umiejętności, aby brać zakręty z założoną maksymalną bezpieczną prędkością (lub wyższą), PROSZĘ, jedź w tylnej, lub ostatniej grupie. Umożliwi to zarówno Tobie, jak i kolegom czerpanie większej przyjemności z jazdy.

9.
We ride in a group as individuals. We ride within our own skill ability & comfort zone. If you get caught in a situation where you are uncomfortable with the speed of the bikes around you, then ride at the speed that you are comfortable with. If you need to pull over and stop, then scan ahead for a safe location, signal your intent, and do so. See #10 and #11 below.

Jedziemy w grupie jako indywidualności. Jedziemy w granicach własnych możliwości i komfortu. Jeśli spotka Cię sytuacja, gdy nie czujesz się pewnie z prędkością motocykli jadących wokół Ciebie powinieneś zmienić prędkość na taką, która mieści się w Twojej granicy komfotu. Jeśli musisz zjechać na pobocze i się zatrzymać patrz przed siebie poszukując odpowiednio bezpiecznego miejsca, zasygnalizuj swój zamiar i zjedź. Spójrz na punkty 10 i 11 poniżej

10.
We always use our turn signals. We also use hand signals and these will be described by the road captains before the ride. They are also taught in our Group Riding class.

Zawsze używamy kierunkowskazów. Używamy również sygnałów dawanych ręką, które powinny być wyjaśnione i określone przez road captainów przed jazdą- uczy się również tych sygnałów na zajęciach jazdy grupowej

11.
We NEVER leave anyone behind. That's why we have a sweep road captain. He/she will help you or help you to get help.

Check your mirrors often! If you notice the person behind you is missing, then please wait at a safe and visible location at the next turn to help that person find us. The following animation shows what we call the bread crumb (or cookie crumb) method:

NIGDY nie zostawiamy nikogo z tyłu. Właśnie po to mamy sweep captaina. On lub ona zapewni Ci pomoc, lub pomoże Ci zapewnić sobie odpowiednią pomoc.
Często sprawdzaj co się dzieje w lusterkach! Jeśli zauważysz, że kolegi z tyłu brakuje, wtedy proszę poczekaj w bezpiecznej i widocznej miejscówie, co by zagubiony kolega mógł nas dostrzec i odnaleźć Animacja poniżej pokazuje technikę, którą zwiemy "okruchową".


Choćbym Pędził Ciemną Doliną,Zła Się Nie Ulęknę-Bo Halogen W Motórze Mym Tkwi

Offline

 
ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I POLECANIE INNYM NASZEGO FORUM ... POZDRAWIAMY

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Szamba betonowe Borek Wielkopolski psychoterapeuta wrocław imiona dla yorka internet skawica pokoje w Mielnie